:: Klik op Plaas Berig langs ’n spesifieke sinode, om nuus/gebeure/vakatures/beroepe-bekendmakings/stories van hoop/getuienisse te plaas in daardie spesifieke sinodale nuusbrief. Jy kan ook jou inligting gelyktydig aan al die sinodale nuusbriewe stuur.

:: Klik op Teken In om die betrokke sinode se nuusbrief te ontvang.

     
Hoëveld [Nuus] 560 intekenare
KwaZulu-Natal [ePosduif] 2015 intekenare
Namibië [Feldmuis] 442 intekenare
Noord-Kaapland [Noord-Kaap eNuus] 407 intekenare
Noordelike [Verskil] 752 intekenare
Oos-Kaapland [Grens.pos] 1233 intekenare
Vrystaat [Vrypos] 547 intekenare
Wes-en-Suid-Kaap [VrydagNuus] 1690 intekenare
Wes-Transvaal [Wesvonk] 715 intekenare
     
ANDER NUUSBRIEWE    
Boodskap vir Vandag (Daaglikse Bybeldagstukkie via e-pos) 8900 intekeare
Bybel-Media Nuusbrief (Bly op hoogte van al Bybel-Media se jongste produkte)
 
Elke nuusbrief-redaksie behou die reg voor om versoeke vir die plasing volgens hul unieke maatstawwe te beoordeel.
Vir enige navrae of hulp, kontak gerus vir Adèle Lombaard by 021 864 8220.